เป็นข้าราชการมีข้อดีมากมาย ทุกคนต่างเข้าใจกันดีว่าสวัสดิการของระบบข้าราชการเอื้อประโยชน์เกือบครบทุกด้านและส่วนใหญ่ต่างก็เข้าใจกันอีกว่าครอบคลุมรอบด้าน พอได้ทำงานเป็นข้าราชการจึงลืมวางแผนการออมเงินสำหรับข้าราชการในส่วนอื่น ๆ ไป เนื่องจากมีเงินบำเหน็จบำนาญนอนรออยู่ในช่วงบั้นปลายวัยเกษียณแล้ว แถมยังมีค่ารักษาพยาบาล สินเชื่อ การออมเงินในส่วนอื่น ๆ ที่ช่วยรับประกันความมั่นคงแบบสบาย ๆ ไม่ต้องมานั่งเดือดร้อน ทำงานกันแบบเช้าชามเย็นชาม กลับบ้านนอนพักผ่อน ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการวางแผนอนาคตอะไรทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้ข้าราชการส่วนใหญ่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตที่ล้มเหลวเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณอายุ โดยเฉพาะเรื่องการทำประกันชีวิตนั่นเอง

แต่หากใครที่มีจุดมุ่งหมายสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองอีกระดับ การเลือกทำประกันชีวิต ข้าราชการ ที่ไม่ใช่แค่เงินบำเหน็จบำนาญเพียงอย่างเดียว ย่อมมีข้อดีกว่ามาก โดยเฉพาะผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าการออมทรัพย์แบบธรรมดา ซึ่งรูปแบบในการทำประกันชีวิตเหล่านี้ก็มีให้เลือกหลายแนวทางเช่นกัน เพื่อตอบสนองให้เหมาะสมกับผู้ประกันว่าเน้นเงินออมทรัพย์ในช่วงวัยเกษียณอายุหรือเน้นการลงทุน ซึ่งทั้งหมดจะเน้นไปที่การทำประกันชีวิตไปในตัว และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้ ลองมาดู 4 ทางเลือกประกันชีวิตที่น่าสนใจ เน้นการออมเงินที่ให้ประโยชน์เน้น ๆ นับเป็นตัวช่วยตัดสินใจให้กับอาชีพข้าราชการได้เป็นอย่างดีทีเดียว

1.โครงการประกันชีวิต ข้าราชการ “สุขสันต์”

ประกันชีวิตข้าราชการ “สุขสันต์” เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การออมเงินสำหรับข้าราชการที่ไม่ใช่คุ้มครองในเรื่องการออมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองไปถึงค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกได้จากสวัสดิการ เน้นจัดทัพมาเพื่อรับใช้ข้าราชการโดยเฉพาะ จุดที่น่าสนใจของโครงการนี้ เป็นการทำประกันชีวิต ข้าราชการ ที่ให้หลักประกันมั่นคง คุ้มครองกันยาว ๆ ไปจนถึงอายุ 90 ปี

ดังนั้นข้าราชการไทยจึงหมดกังวลกับปัญหาค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างที่เบิกไม่ได้ เพราะไม่กระทบต่อการออมเงินสำหรับข้าราชการที่สะสมไว้ ไม่ต้องควักกระเป๋ากระทบรายจ่ายในส่วนอื่นเมื่อยามเจ็บป่วย ซึ่งการครอบคลุมจะรวมไปถึงค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นที่อยู่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับด้วย แถมการรักษาแบบแอดมิท ยังมีเงินค่าห้องให้สูงสุดที่ 3,500 บาท ในการเข้ารักษาตัวในแต่ละครั้ง หากเสียชีวิตยังมีการคุ้มครองที่ลูกหลานจะได้รับกรณีเสียชีวิตสูงสุดถึง 500,000 บาทเลยทีเดียว

2.โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข ประกันชีวิต ข้าราชการ กับ กบข.

โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข จะถือว่าเป็นการออมเงินสำหรับข้าราชการรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากมีการคุ้มครองประกันชีวิต ข้าราชการแล้ว ภายหลังจ่ายเบี้ยครบกำหนด ก็ยังมีเงินปันผลคืนกลับมาด้วย วัตถุประสงค์เพื่อเน้นการออมทรัพย์แบบ “รายเดือน” ช่วยให้เกิดการสร้างกองทุนสำรองเพิ่มมากขึ้นในยามเกษียณอายุ ตัวโครงการประกันชีวิต ข้าราชการแผนนี้ เป็นหนึ่งใน 4 โครงการที่ร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือที่เรียกกันว่า “กบข.” มีรูปแบบการคุ้มครองให้เลือกทั้งหมด 3 ประเภทตามความเหมาะสมด้วยกัน คือ

  1. การประกันแบบตลอดชีพ ผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันต่อเนื่อง 20 ปี อีกทั้งยังเริ่มได้รับเงินปันผล รวมถึงการคุ้มครองชีวิตตลอดชีพด้วย
  2. การประกันแบบสะสมทรัพย์ แบบ 25 ปี ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี หลังจากได้นั้นได้รับเงินปันผล เป้าหมายเพื่อการสะสมทรัพย์และเป็นประกันชีวิต ข้าราชการเพิ่มเติมเข้ามา
  3. การประกันแบบสะสมทรัพย์เมื่ออายุครบ 55 ปี พร้อมได้รับเงินปันผล และแบบ 60 ปี สำหรับคนที่วางแผนเกษียณอายุตัวเองเอาไว้ ซึ่งยังคงครอบคลุมการคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมเข้ามาเช่นเดียวกัน

3.ประกันชีวิตข้าราชการกับ แผนประกันชีวิต “ทรัพย์ปันผล”

สำหรับแผน “ทรัพย์ปันผล” นั้น เป็นการทำประกันชีวิต ข้าราชการ ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรัฐบาลที่เน้นช่วยเหลือกลุ่มอาชีพเหล่านี้ให้เกิดการออม มีเงินปันผลให้ตามสัญญา รับประกันด้วยจุดประสงค์ที่ช่วยเพิ่มเงินออม แถมยังคุ้มครองชีวิตตลอดอายุสัญญา อุ่นใจได้สำหรับคนที่อยากเก็บเงินไปในตัว ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินหลังเกษียณหรือจะเป็นเงินเอาไว้มอบให้แก่ลูกหลานในอนาคตเมื่อตนเองเสียชีวิตชนิดให้ประโยชน์แบบเน้น ๆ  โดยจุดสนใจของประกันชีวิต ข้าราชการชุดนี้ จะได้รับเงินคืนทุกปีในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่เอาประกัน สามารถเลือกระยะเวลาเก็บออมได้แบบ 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี อีกทั้งยังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมเข้าไปได้นอกเหนือจากประกันชีวิต ข้าราชการ เช่น ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น เมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันตามสัญญา จะได้รับเงินคืน 110% ของเงินเอาประกันพร้อมด้วยเงินปันผล หากเสียชีวิตในระหว่างสัญญา จะได้รับเงินเอาประกันหรืออาจจะเป็นมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่าเดิม ซึ่งถือว่าเป็นการออมเงินสำหรับข้าราชการที่ดีไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือยู่ครบตามสัญญา ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าสุด ๆ ไปเลย

4.ประกันชีวิต ข้าราชการ สะสมทรัพย์ แบบ 30 ปี

ประกันชีวิตตัวนี้จะเป็นการเน้นการออมเงินสำหรับข้าราชการอย่างเห็นผลชัดเจน แม้ไม่ได้มีการร่วมมือกับทางภาครัฐ แต่สำหรับประกันชีวิต ข้าราชการตัวนี้จะช่วยให้การเกษียณอายุมีเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น ชำระเบี้ยประกันเพียง 15 ปีเท่านั้นก็จะเริ่่มได้รับเงินปันผล มีอายุการคุ้มครองทั้งหมด 30 ปี เป็นประกันชีวิตที่เน้นเงินออม ช่วยวางรากฐานทางการเงิน ที่ไม่ใช่เพียงการออมเงินสำหรับข้าราชการตามปกติเท่านั้น

กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต จะได้รับเงินคืน 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่เอาประกัน แต่หากเสียชีวิตภายหลังปีที่ 11 ของการทำประกัน จะได้รับเงินรวมสูงสุดถึง 150 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หากผู้เอาประกันยังมีชีวิตยู่ ประกันชีวิต ข้าราชการชุดนี้จะมีการมอบเงินปันผลคืนตลอดอายุสัญญาราว 178 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเริ่มต้นที่เอาประกัน

จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิต ข้าราชการ ช่วยสร้างการออมเงินสำหรับข้าราชการได้อีกช่องทางหนึ่ง แถมรูปแบบการทำประกันยังมีให้เลือกหลากหลาย ช่วยตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเพื่อตนเองและลูกหลาน หากมีชีวิตอยู่ครบตามกำหนดสัญญา ก็จะได้รับเงินคืนเป็นเงินออม พร้อมสวัสดิการมากมายจากภาครัฐ แต่หากเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ก็ยังได้รับเงินก้อนจากการทำประกันชีวิต ข้าราชการ ที่รับรองได้ว่าลูกหลานจะไม่เดือดร้อนเมื่อตัวเองจากไป อย่างไรก็ตาม อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ เพื่อความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่เสียโอกาสตามมาในภายหลังนั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ