เมื่อพูดถึงการทำประกันสำหรับวัยเรียน เชื่อว่านักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่อาจมองข้ามไป เพราะคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ แต่รู้ไหมว่า วัยเรียนก็เป็นวัยที่การทำประกันมีความสำคัญไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันที่ให้ความช่วยเหลือและเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ที่ไปศึกษาต่างประเทศก็ตาม ซึ่งแบบประกันที่เหมาะกับเด็กวัยเรียนมากที่สุด มี 4 แบบดังนี้

 1. ประกันคุ้มครองสุขภาพ
  เป็นรูปแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา โดยให้ความคุ้มครองอาการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งก็เหมาะกับนักศึกษามาก เนื่องจากการเรียนหนักเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองก็ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกและบริษัทประกัน ซึ่งความคุ้มครองหลัก ๆ ที่จะได้รับจากการทำประกันสุขภาพ (นอกเหนือจากการทำประกันชีวิตปกติ) คือ

  • ความคุ้มครองเมื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล : ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยจะมีการจ่ายค่าชดเชยในส่วนของค่านอนโรงพยาบาล ค่ายา ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บและค่าบริการทั่วไป รวมถึงค่าอื่น ๆ ที่ทางบริษัทประกันกำหนด
  • ความคุ้มครองเมื่อเข้ารับการรักษาฟัน : ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาฟัน เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เป็นต้น โดยจะจ่ายค่าชดเชยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทางทันตแพทย์
  • ความคุ้มครองเมื่อต้องรับการผ่าตัด : ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งจะจ่ายชดเชยในส่วนของค่าผ่าตัดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด รวมถึงค่าบริการจากการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วย
  • ความคุ้มครองเมื่อเข้ารับการรักษาที่ไม่ใช่โรงพยาบาล : ให้ความคุ้มครองเมื่อมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษา แต่ไม่ใช่โรงพยาบาล เช่น คลินิก หรือหน่วยพยาบาลเล็ก ๆ โดยจะชดเชยในส่วนของค่ารักษาและค่าบริการทางแพทย์ แต่ลิมิตในการจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วย
 2. ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
  เป็นรูปแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วย ซึ่งรูปแบบประกันแบบนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันอุบัติเหตุการเดินทางนั่นเอง ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก นักเรียนนักศึกษามักต้องเดินทางไปทำกิจกรรมกับทางมหาลัยบ่อย ๆ รวมถึงการเดินทางระหว่างที่พักกับมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีประกันเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุด้วย สำหรับความคุ้มครองโดยรวมที่จะได้รับจากประกันเพื่อการคุ้มครองอุบัติเหตุ คือ

  • จ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต : ประกันจะจ่ายทดแทนเต็มทุนประกัน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองภายใน 180 วัน หลังจากเกิดอุบัติเหตุ กล่าวคือ ทางญาติของผู้เอาประกัน จะต้องดำเนินการเบิกค่าทดแทนจากบริษัทประกันภายใน 180 วันนั่นเอง
  • จ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อทุพพลภาพถาวร : ประกันจะจ่ายทดแทนเต็มทุนประกัน หากผู้เอาประกันทุพพลภาพถาวรจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 180 วันเช่นกัน
  • จ่ายชดเชยเมื่อถูกฆาตกรรมหรือโดนลอบทำร้าย : รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ด้วย แต่ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น ส่วนประกันจะจ่ายชดเชยให้กี่บาทนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ทำด้วย
  • จ่ายชดเชยเมื่อเป็นผู้ป่วยใน : เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ประกันจะจ่ายให้ตามจำนวนวันการเข้ารับการรักษาหรือตามที่กำหนด
  • รับผิดชอบกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน และความล่าช้าของเที่ยวบิน : กรณีประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทาง เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจไร้กังวลหากเกิดเหตุล่าช้าหรือทรัพย์สินเสียหาย
 3. ประกันเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
  เป็นรูปแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองเมื่อต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองนานถึง 2 ปี และคุ้มครองทั้งสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญเสียค่าเล่าเรียนด้วย เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศที่สุด ซึ่งความคุ้มครองหลัก ๆ ที่จะได้รับจากประกันเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ คือ

  • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง : โดยให้ความคุ้มครองทั่วโลก จึงสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ให้เงินชดเชยกรณีสูญเสียค่าเล่าเรียน : เช่น หากเจ็บป่วยกะทันหันจนไม่สามารถไปเรียนได้ ทำให้ค่าเล่าเรียนที่จ่ายไปแล้วสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ ทางบริษัทประกันจะชดเชยค่าเล่าเรียนในส่วนนี้ให้
  • ให้ความคุ้มครองตลอดช่วงการกลับมาเยี่ยมบ้าน : ประกันจะคุ้มครองยาวนานถึง 90 วัน แม้เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บในช่วงนี้ ก็ได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน
 4. ประกันเพื่อการออมทรัพย์
  เป็นรูปแบบประกันเพื่อการออมเงินโดยเฉพาะ เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการออมเงินเพื่ออนาคต พร้อมกับได้รับความคุ้มครองไปด้วย โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันรูปแบบนี้ คือ

  • จ่ายเบี้ยประกันสั้น ๆ แต่ได้รับความคุ้มครองสุดคุ้ม : เป็นการจ่ายเบี้ยประกันในระยะสั้น ซึ่งเงินที่จ่ายไปนั้น จะนำไปสมทบไว้เป็นเงินออม และจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันเมื่อครบกำหนดสัญญาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย
  • ได้รับเงินปันผลรายปี : ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างมาก
  • มั่นใจมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคตแน่นอน : เพราะเงินที่จ่ายออมเข้ามาจะไม่หายไปไหน เมื่อครบกำหนดสัญญาอาจได้รับเงินคืนพร้อมกำไรที่คุ้มค่ามากทีเดียว

4 ประกันเหล่านี้ เป็นรูปแบบประกันที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่อนาคตวัยเรียนของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อสุขภาพ การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือการเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตก็ตาม รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย

ดังนั้น สำหรับน้อง ๆ วัยเรียนแล้ว อย่ามองข้ามการทำประกันเด็ดขาด เพราะประกันสามารถให้ความคุ้มครองและมีประโยชน์กับนักเรียน-นักศึกษาได้มากกว่าที่หลายคนเข้าใจเลยทีเดียว

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ